Marine Oils Logo
Marine Oils design
Service
Producten
Ontvetters
Referenties
Contact
bgr
 
Ship Service
Bel ons
  Terugname van lege verpakkingen
Spacer Spacer
  In het kader van de bescherming van ons leefmilieu, staat Marine Oils Belgium sinds vele jaren in voor de ophaling van de lege vaten.
Hiervoor heeft Marine Oils Belgium een samenwerkingsakkoord afgesloten met een professionele partner. De vaten dienen volledig leeg te zijn en voorzien van hun originele afsluiting.
   
  Specialisten tot uw dienst
Spacer Spacer
  Marine Oils Belgium stelt de know-how van zijn ingenieurs ter beschikking.
 
- Technische bijstand op basis van dialoog met uw onderhouds­verantwoordelijken.
- Smeeradvies aangepast aan uw materieel en gebaseerd op uitwisseling van ervaringen en “good practices” uit binnen- en buitenland.
- Europees net van product- en applicatiespecialisten
spacer
x
  Marine Oils Belgium wil meer betekenen dan enkel een olieleverancier. Marine Oils Belgium wil zijn expertise ter beschikking stellen van zijn klanten.
   
  LubeAnalyst
Spacer Spacer
  Het  LubeAnalyst analysesysteem stelt Marine Oils Belgium in staat de olie van uw machines of circuits te analyseren.
 
Aan de hand van de analyseresultaten kunnen wij U helpen vaststellen of uw toepassing optimaal wordt gesmeerd. Zo kunnen ongewenste afwijkingen onmiddellijk worden opgespoord (die niet aan het licht komen tijdens het routineonderhoud) en ernstige schade worden voorkomen.
 
Bovendien worden uw resultaten vergeleken met deze van gelijkaardige toepassingen in meer dan 20 andere Europese landen.
 
Gebruikmakend van geautomatiseerde testmethodes, rechtstreeks verbonden met een dataprocessor is het mogelijk de analyseresultaten en de rapporten snel te verwerken. Samen met de recentste resultaten, herhalen wij telkens de vorige resultaten met commentaar. Zo heeft u een overzichtelijk beeld van de technische staat van uw installatie.
Spacer Spacer
  Contact: Vansteenkiste Johnny 0475/801024
Spacer Spacer
  LubeAnalyst is een service die de bedrijfszekerheid van uw materieel verhoogt en u kosten bespaart.
   
  Terugname van afvalolie
Spacer Spacer
  Marine Oils Belgium  heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met een erkende ophaler en transporteur van afvalolie in het kader van de bescherming van ons leefmilieu en de steeds strenger wordende milieuwetgeving.
Ook tijdens een levering kan Marine oils belgium uw afvalolie leegpomen en zo nieuwe product in pompen. vb zeer grote motoren.
Marine Oils Belgium staat in voor de afvoer, de opslag en verwerking van afgewerkte olie volgens de wettelijke normen inzake bescherming van ons milieu..
 
Deze dienst beantwoordt aan de huidige wettelijke normen van de 3 gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) en van het Groot Hertogdom Luxemburg.
   
Marine Oils home page
Marine Oils Belgium Producten van Castrol Producten van Texaco - Chevron Producten van Q8 Producten van BP Producten van Shell Producten van Chevron Producten van Total Sorry, geen weblink Producten van ExxonMobil
Spacer Spacer
Copyright © 2008 | SmartMedia | Valid 4.01 XHtml | Valid CSS |
Valid XHtml Valid CSS